Waardemonitor

Monitoren en toezicht houden op gemaakte afspraken is een belangrijk onderdeel van onze manier van werken.

De Waardemonitor is een online dashboard waarmee u als opdrachtgever een instrument in handen heeft om te monitoren wat we met u hebben afgesproken.

Kortom: u krijgt antwoord op de vraag of wij leveren wat we u beloofd hebben!

De toegevoegde waarde van onze dienstverlening begrijpelijk, overzichtelijk en toegankelijk weergegeven.

 Waardemonitor Contractmanagement

Sturing op juiste, actuele KPI’s die aansluiten op de wensen en eisen van alle stakeholders en bijdragen aan daadwerkelijke verbetering van dienstverlening, samenwerking en TCO is waar het om draait bij de Waardemonitor contractmanagement.

Naast onze eigen diensten kunnen we de toegevoegde waarde van contractmanagement voor diverse stakeholders inzichtelijk maken. Denk aan dashboards voor:

  • Contractmanagement
  • Inkoopmanagement
  • IT-management
  • Financieel Management

Tevens is het ook mogelijk om maatwerk dashboards in te richten op basis van specifieke bedrijfsdoelstellingen. Hier kunt u denken aan:

  • Besparingen realiseren
  • Compliance
  • Privacy en security
  • Cloud en licenties
  • Een groot verandertraject
Klik hier voor een voorbeeld dashboard. Continuïteit in overzicht en inzicht – dus niet alleen bij contractonderhandeling of escalaties – zorgt voor rust en enorme tijdsbesparing voor regie organisaties.

Afspraak maken

Mocht u door het lezen van bovenstaande een afspraak met ons willen maken over de specifieke situatie in uw bedrijf, neem dan beslist contact op via  +31 30 7 630 562contact@wuwise.nl of middels ons afsprakenformulier