Kosten en baten (business case)

Naast de vele voordelen die contractmanagement voor u organisatie kan betekenen, begrijpen we heel goed, dat u eerst de kosten en baten in kaart wilt hebben.

De kosten-batenanalyse is een evaluatiemethode, waarbij de verwachte kosten worden afgewogen ten opzichte van de te verwachten baten, zodat de meest voordelige oplossing voor uw organisatie kan worden gekozen.

Onze kosten- en batenanalyse geeft antwoord. Met welke investering krijgt u te maken en welke baten zijn er te realiseren.

Kosten en batenanalyse

We inventariseren op basis van relevante parameters op welke wijze contractmanagement een bijdrage kan leveren aan uw bedrijfsdoelstellingen.

Besparen op kosten/uitgaven is waar veel focus en aandacht vandaag de dag naar toe gaat. Op basis van onze ervaringen durven we te stellen dat een gemiddeld ICT-contractportfolio 5-20% besparingspotentieel in zich. Middels onze stream ‘Business Case’ kunt uw de voordelen en investering voor uw organisatie snel (< 1 maand) en concreet in kaart brengen.

Afspraak maken

Mocht u door het lezen van bovenstaande een afspraak met ons willen maken over de specifieke situatie in uw bedrijf, neem dan beslist contact op via  +31 30 7 630 562contact@wuwise.nl of middels ons afsprakenformulier.