Voordelen op een rij

De belangen van diverse afdelingen binnen een organisatie willen nog wel eens verschillen. De IT-afdeling wil de beste kwaliteit, inkoop wil scherpe deals. De financiële afdeling wil cost control, contractmanagers willen inzicht en beheersbaarheid.

Met de contractmanagement dienstverlening van Wu Wise kunt u schijnbaar onverenigbare wensen en eisen verenigen, terwijl uw organisatie als geheel meer grip krijgt op uw afspraken en leveranciersprestaties.

Algemene voordelen

De volgende voordelen voor organisaties zijn van toepassing:

 • Definiëren; overeengekomen kader en definities rondom contractmanagement
 • Optimaliseren; vereenvoudigen van contractmanagement, in 1x goed contracteren
 • Besparen; meer uit uw contracten halen en meer contracten managen met minder/dezelfde aantal mensen
 • Consolideren; borging (mensen, processen en middelen) van contractmanagement binnen de organisatie
 • Beheersen; toegevoegde waarde en ontwikkelingen volgen met onze WaardeMonitor

 Voordelen per vakgebied

Voordelen voor Contractmanagement

Betere contracten leiden tot betere processen. En beter contractmanagement leidt tot hogere productiviteit en lagere kosten voor de organisatie. Dat weet u als contractmanager als geen ander. Dus wilt u inzicht en overzicht. Keuzevrijheid en controle. Contractmanagement Optimalisatie stelt u als contractmanager in staat uw afspraken en leveranciersprestaties te optimaliseren.

De volgende voordelen zijn van toepassing:

 • Inzicht en overzicht door samenvatten afspraken en prestaties
 • Snelle impact- en risicoanalyse van wijzigingen op bestaande situatie
 • Verhogen van leveranciersprestaties

Voordelen voor Inkoopmanagement

Goed inkoopbeleid is geen kwestie van eenmalig een voordeeltje behalen, maar een doorlopend proces van aanscherpen en verbeteren. Dat hoeven we u als inkoopmanager niet uit te leggen. Dus wilt u permanent benchmarken, weten wat er te koop is en zicht op hoe uw leveranciers performen. Contractmanagement Optimalisatie stelt u als inkoopmanager in staat om antwoorden op deze vragen te krijgen en continue leveranciersvergelijking te realiseren.

De volgende voordelen zijn van toepassing:

 • Performance van uw leveranciers direct inzichtelijk
 • Rechtmatigheid (compliance)
 • Verbeteren van financiële voorspelbaarheid

Voordelen voor IT-management

IT-consolidatie staat bij veel organisaties hoog op de agenda. Als IT-manager speelt u een cruciale rol in dit proces. Dus bent u altijd op zoek naar de technologie die u daartoe het beste in staat stelt. Ook als bestaande IT-contracten daarvoor onvoldoende vrijheid bieden. Met Contractmanagement Optimailisatie® biedt Wu Wise u als IT-manager de mogelijkheid om uw ICT optimaal te consolideren en wendbaar te houden door precies te weten hoe uw afspraken en leveranciersprestaties eruit zien.

De volgende voordelen zijn van toepassing:

 • Regisseur: focus en grip op ICT-leveranciers
 • Inzicht en overzicht door samenvatten afspraken en prestaties
 • Betrouwbaarheid (stuur-) informatie (bronnen en data) vergroten

Voordelen voor Financieel management

Een gezonde bedrijfsvoering staat of valt met het volledig en betrouwbaar vastleggen van gegevens. Wij begrijpen dan ook dat u als financieel manager hoge eisen stelt aan de kwaliteit van rapportages. Dat u verwacht dat de financiële processen goed zijn ingericht. En dat u complete controle wilt hebben over informatiestromen. Met Contractmanagement Optimilisatie krijgt u inzicht in de uitgaven én besparingen van uw organisatie en de ontwikkelingen die ze doormaken.

De volgende voordelen zijn van toepassing:

 • Transparantie in financiële bewegingen
 • Continu inzicht in gerealiseerde besparingen
 • Verbeteren van financiële voorspelbaarheid

Afspraak maken

Mocht u door het lezen van bovenstaande een afspraak met ons willen maken over de specifieke situatie in uw bedrijf, neem dan beslist contact op via  +31 30 7 630 562contact@wuwise.nl of middels ons afsprakenformulier.