Missie

De wereld om ons heen verandert in hoog tempo. Naast deskundigen op het gebied van contractmanagement zijn we inhoudelijk specialist in afspraken en leveranciersprestaties rondom IT inkopen en besturing.

Ontwikkelingen op IT-gebied spelen hierbij een belangrijke rol, zowel in sociale als economische verhoudingen. De rol van IT zal hierin in de toekomst nog bepalender worden.

Om in deze veranderende wereld bij te blijven dient u als organisatie flexibel en wendbaar te zijn. Dat geldt dus zeker ook voor de ontwikkeling en het gebruik van IT binnen uw organisatie. Wendbaarheid is hierin de sleutel tot succes!

Onze missie

De manier waarop organisaties vandaag de dag voorzien in hun behoeften, ook die in IT, kent teveel beperkingen. Het aantal verschillende contracten met leveranciers, de lange looptijden van deze contracten, de starheid ervan en de tijd die het kost om ze allemaal af te sluiten en te beheren. Allemaal factoren die de flexibiliteit en wendbaarheid van organisaties beperken. En dat terwijl de ontwikkelingen om ons heen andere eisen stellen aan de manier waarop u in uw IT-behoeften voorziet.

Het is onze missie om samen met u op een slimme manier invulling te geven aan de voorziening in uw IT-behoeften, zodanig dat deze echt bijdraagt aan de flexibiliteit en wendbaarheid van uw organisatie. Kortom: bouwen aan vertrouwen en ICT die voor u werkt!

Waar u het eerste aan denkt

Wu Wise maakt afspraken en prestaties toegankelijk en begrijpelijk, zodat uw organisatie optimaal samenwerkt en aan innovatiekracht wint middels bouwen aan vertrouwen. Wij zijn de partner waar u het eerst aan denkt, wanneer het gaat om het maken van goede, heldere en begrijpelijke afspraken en prestaties met uw leveranciers.

Kernbegrippen

Onze kracht is complexe ICT-vraagstukken rondom inkopen en besturen vertalen naar de belevingswerelden van betrokkenen. Belangrijke kernbegrippen hierbij zijn:

  • Vertrouwen creëren
  • Ontzorgen en faciliteren
  • Integriteit
  • Verbinden
  • Tot de kern komen
  • Relaties leggen tussen waarden, belangen en bijbehorende dilemma’s

Omdat we geloven in resultaat en hebben ervaren dat resultaat pas wordt behaald wanneer ‘denken’ wordt vertaald naar ‘doen’, bieden we onze ondersteuning aan in de vorm van concrete, hands-on dienstverlening.

Afspraak maken

Mocht u door het lezen van bovenstaande een afspraak met ons willen maken over de specifieke situatie in uw bedrijf, neem dan beslist contact op via  +31 30 7 630 562contact@wuwise.nl of middels ons afsprakenformulier.