Resultaat

Wu Wise maakt uw afspraken en leveranciersprestaties begrijpelijk, overzichtelijk en toegankelijk, terwijl uw organisatie als geheel meer grip krijgt.

Onze ervaring is dat dat het beste lukt door eenvoudigweg aan de slag te gaan.

Door uw eigen organisatie te ontlasten, door abracadabra in contracten te vertalen naar gewone mensentaal en door mensen die belangrijk voor elkaar zijn bij elkaar om tafel te brengen, zorgen we voor verbetering van de samenwerking en balans.

Contractmanagement optimaliseren

Contractmanagement is een onderwerp welke steeds meer aandacht krijgt binnen organisaties. Grote organisaties gaven dit al vorm, maar vooral integraal als onderdeel van afdelingen en functies. Meer en meer worden de bijkomende werkzaamheden als vakgebied gezien en stelt het grote organisaties voor allerlei vraagstukken, wat te doen en hoe vorm te geven?

Hoe we uw contractmanagement kunnen optimaliseren? Lees hier hoe >>>

Samen op weg naar resultaat

Onze missie is uw afspraken en prestaties toegankelijk en begrijpelijk te maken; zo ook onze resultaten op korte en lange termijn.

De toegevoegde waarde (kosten & baten analyse) die we zeker leveren is gecentraliseerd rondom:

  • Besparingen realiseren
  • Kwaliteit verbeteren
  • Inzicht vergroten

Resultaten die u daarom zeker van ons kunt verwachten zijn:

  • Inzicht in uw afspraken, risico’s en (financiële) verplichtingen inclusief besparingspotentieel;
  • Inzicht in de gecontracteerde dienstverlening versus de daadwerkelijke levering;
  • Zicht op de behoeften van uw (gebruikers-)organisatie; daar waar het allemaal mee begint.

Alle voordelen op rij kunt u hier vinden.

Contractpiramide

Om op een heldere manier weer te geven welke zaken en resultaten van belang zijn, heeft Wu Wise de Contractpiramide ©  ontwikkeld. Het is een vereenvoudigde weergave van de aspecten die een rol spelen bij het aansturen van en regievoeren over leveranciers.

Wanneer er inzicht en grip is op alle elementen en deze bovendien op elkaar aansluiten, ontstaat de  balans die nodig is om contractmanagement daadwerkelijk te laten bijdragen aan uw business doelstellingen.

Bedrijfspresentatie (slideshare)

Zie meer presentaties van Wu Wise

Afspraak maken

Mocht u door het lezen van bovenstaande een afspraak met ons willen maken over de specifieke situatie in uw bedrijf, neem dan beslist contact op via  +31 30 7 630 562contact@wuwise.nl of middels ons afsprakenformulier.