Werkwijze

In de samenwerking met klanten, relaties, medewerkers en partners vinden we de volgende zaken belangrijk.

We geloven in intuïtie en de Rijnlandse management stijl. Bij het aangaan en onderhouden van een relatie is vertrouwen de basis van een succesvolle samenwerking.

Vertrouwen bouwen

Wu Wise hecht veel waarde aan het vertrouwelijk behandelen van contractuele afspraken. Daarom hanteren we standaard een geheimhoudingsverklaring. Vertrouwen in onze dienstverlening gaat echter verder. We begrijpen goed dat dit niet van de een op andere dag geregeld is. Daarom werken we iedere dag hard aan het waarmaken van het vertrouwen van onze (potentiële) klanten.

Gezond wantrouwen

Wu Wise houdt van de menselijke maat. We onderkennen dan ook dat het onderlinge vertrouwen, om wat voor reden ook, (tijdelijk) onder druk kan komen te staan. Daarom vragen we onze relaties, ons met een kritische blik en gezond wantrouwen te blijven volgen. Juist omdat onze ervaring is dat alle dienstverlening beter wordt wanneer partijen elkaar scherp houden.

Privacy en beveiliging staan bij Wu Wise hoog op de agenda.

SSL-verbindingen

De basis van een betrouwbare relatie is dat u vertrouwelijke informatie veilig uit handen kunt geven. Daarom werken wij en onze leveranciers met de laatste veiligheidsstandaarden, op basis van SSL, encryptie en met autorisaties op gebruikersniveau.

Backup, recovery en ESCROW

Backup, recovery en ESCROW regelingen zijn mogelijk, zodat de beschikbaarheid van uw belangrijkste data kan worden gegarandeerd.

Contracten worden niet afgesloten om in een bureaulade te verstoffen, maar om afspraken voor alle partijen helder neer te zetten.

Online toegang

Onze Contract Cockpit geeft u online inzicht in uw afspraken met IT leveranciers, overal en altijd.

Rapporteren

We hebben een contractendatabase, waarin we contracteigenschappen vastleggen zodat we eenvoudig rapportages kunnen uitdraaien.

Mentaliteit

Toegankelijkheid gaat voor ons niet alleen over informatie, maar ook over mentaliteit. We houden van contact leggen, van de menselijke maat. En we geloven ook dat een no-nonsens houding uiteindelijk tot meer begrip en betere resultaten leidt.

IT is vaak een complexe en ongrijpbare materie, wat regelmatig zorgt voor onduidelijkheden en (spraak-)verwarring. Om elkaar goed te begrijpen en duidelijk te zijn, houden we ervan mensen aan te spreken op hun verantwoordelijkheden. Niet alleen onze leveranciers, ook onze klanten.

We hebben graag dat u hetzelfde doet. Doet u dit niet dan kunnen we het niet laten u hierop aan te spreken.

Jip en Janneke

Een van de doelstellingen van Wu Wise is IT-contracten tot ‘leven’ te brengen. Toegankelijk en begrijpelijk voor mensen die alleen gebruik willen maken van hun IT-middelen. Gewoon geleverd krijgen waarom gevraagd werd; niets meer en niets minder.

Vertalen

De mensen van Wu Wise hebben ruime ervaring op het snijvlak tussen mens en IT. We hebben ervaring opgedaan in omgevingen met verschillende ‘talen’; van marketing, directieniveau tot de technisch specialisten op de werkvloer. Hierdoor zijn we in staat snel de verwachtingen van de betrokken partijen boven tafel te krijgen.

Goed gereedschap is het halve werk. We gebruiken internet en automatisering waar mogelijk, zodat meer tijd over is voor waar het werkelijk om draait, menselijk contact.

Gereedschapkist

We willen graag soepel samenwerken met onze klanten, relaties en zeker ook intern met onze mensen. Om dit mogelijk te maken, maken we gebruik van diverse tools en applicaties die het uitwisselen van informatie makkelijker maken.

Gemak van de cloud

Veel van onze tools zijn zogenaamde cloud-oplossingen. Applicaties die automatisch synchroniseren (online <-> offline) met onze apparaten, altijd en overal benaderbaar zijn en worden beheerd door betrouwbare partners.

We houden meer van echt resultaat op de lange termijn dan van papieren resultaat op de korte. Om deze reden werken we aan duurzame relaties.

Samenverkingsverbanden

Relaties die zijn bedoeld om met elkaar te groeien en het delen van kennis en ervaring, door te investeren in contact en communicatie.

Verwachtingen

Begrip van elkaars verwachtingen maakt samen werken vaak eenvoudiger. Het doen van aannames rondom de verwachtingen van de ander, maakt het vaak moeilijker. Wu Wise gaat er danook vanuit, dat bij ieder contactmoment keer op keer afgevraagd moet worden is dit wat hij of zij bedoeld.

Iedere keer opnieuw van het aangaan van de relatie tot en met het afscheid. En we hopen natuurlijk dat we nog lang geen afscheid van elkaar hoeven te nemen.

Tot slot staan plezier in ons werk en een goede balans tussen werk en privé hoog in ons vaandel.

Afspraak maken

Mocht u door het lezen van bovenstaande een afspraak met ons willen maken over de specifieke situatie in uw bedrijf, neem dan beslist contact op via  +31 30 7 630 562contact@wuwise.nl of middels ons afsprakenformulier.